‘Löwenzahn’

Oktober 1942. Het Duitse opperbevel besluit om Luftwaffe personeel in te zetten als infanteristen.

 

Aanvankelijk lijken deze soldaten zijn helemaal niet geschikt voor inzet aan het front, daar het vooral technici en ander ondersteunend personeel betreft.
Deze nieuwe eenheden kregen de onmogelijke taak om onderbewapend, onderbezet en zonder goede training verzet te bieden tegen de Geallieerde opmars op de diverse fronten. 

Löwenzahn richt zich op het bestuderen en reconstrueren van het leven van Wehrmacht soldaten aan het Oost- en Westfront in de jaren 1943 tot 1945.

Onderzoek wordt gedaan aan de hand van historisch bronmateriaal met als doel het krijgen van een goed beeld van Duitse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Binnen dit onderzoek is er ook veel aandacht voor omgeving waar zij vandaan kwamen en hoe zij aspecten van hun militaire opleiding toepasten aan het front.  
Met deze kennis wordt het mogelijk om diverse aspecten uit het leven van een Duitse soldaat te reconstrueren op re-enactment evenementen. 

 

Het uitbeelden van Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog levert niet alleen uit te dragen kennis op over de Tweede Wereldoorlog, maar levert tevens een bijdrage aan erfgoededucatie waarbij het brede publiek wordt betrokken. Op deze manier hopen wij waardering te realiseren voor vrede en veiligheid. 
Wilt u meer weten? Word lid en leer meer over het leven van de Duitse frontsoldaat. Löwenzahn is altijd op zoek naar nieuwe manschappen - Meld u voor de 'Wehrpflicht'! 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie. 
Löhenzahn, de Duitse uitbeelding van de VMLH, is zich bewust van het feit dat het re-enacten van Duitse militairen maatschappelijk gevoelig ligt. De doelstelling van Löwenzahn is echter op geen enkele wijze gericht op de rechtvaardiging of verheerlijking van het nationaal socialistisch gedachtengoed of oorlog in het algemeen.

 

Onze deelnemers staan nooit en te nimmer achter de nationaal socialistische ideologie en zullen deze ook ten alle tijden verwerpen. 

 

Het bestuderen en re-enacten van de Duitse frontsoldaat, de tegenstanders van onze bevrijders in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, is enkel educatief van aard. Op deze wijze kan men de situatie van de Duitse soldaat beter begrijpen en mogelijk verklaren - maar het is nooit bedoelt om zijn handelen te rechtvaardigen.