Maryland Confederate Infantry

Tijdens het begin van de Amerikaanse burgeroorlog had de staat Maryland een zeer strategisch gelegen ligging. Je bent namelijk relatief snel vanuit Richmond in Virginia via Maryland in Washington; Toen ook al de zetel van de Amerikaanse regering. Tijdens de grote politieke en maatschappelijke onrust die de burgeroorlog vooraf ging waren er al veel troepenbewegingen door de grootste stad van Maryland; Baltimore. Toen de oorlog eenmaal uitbrak werd Maryland al snel aan de staten van de Union toegevoegd.

 

Maryland was echter een verdeelde staat. Ook al was het geen zuidelijke staat, waren er wel sterke zuidelijke sentimenten in Maryland en de stad Baltimore aanwezig. In 1861 en de jaren daarna zijn een groot aantal gegoede burgers uit deze staat naar Virginia in het zuiden getrokken om te dienen in het geconfedereerde leger. Onder andere het 1st Maryland Batallion met de verschillende legeronderdelen kwam hieruit voort.

 

Het 1st Maryland Battalion was een eenheid van het geconfedereerde leger die gedeeltelijk voortkwam uit de vooroorlogse Maryland Guard Zouaves, een vrijwillige militie eenheid gevormd uit de betere burgerij van de stad Baltimore. Door het relatief hoge opleidingsniveau is in de loop van de oorlog een disproportioneel groot deel van de leden van de oorspronkelijke Guard doorgestroomd naar officiersfuncties bij diverse eenheden.

Onze 1st Maryland maakt als reenactment groep binnen de Amerikaanse Burgeroorlog in groter verband deel uit van het zogenaamde European Confederate Battalion, een samenwerkingsverband met deelnemers uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland.
Grotendeels kunnen de eenheden van dit Battalion zich kwalitatief meten met de beste Civil War re-enactmentgroepen uit de USA. De bijeenkomsten met het Battalion vinden meestal plaats op militaire oefenterreinen, met name in Duitsland, zonder publiek, zodat de deelnemers zich zonder storende factoren terug kunnen wanen in vroeger tijden.

 

De Civil War werkgroep is de oudste werkgroep van de VMLH. De VMLH is oorspronkelijk ontstaan uit een groepje Nederlanders dat bij een club in Duitsland aan American Civil War re-enactment deed. Daar vormden ze deel van een bestaande groep die al enkele jaren de 1st Maryland uitbeeldde. Gaandeweg kwamen er steeds meer Nederlanders bij de groep en minder Duitsers, waardoor in de loop der tijden 1st Maryland in principe puur een VMLH aangelegenheid werd.