Vroege Middeleeuwen

8e en 9e eeuw


Hoge en Late Middeleeuwen

13e, 14e en 15e eeuw


Tachtigjarige Oorlog

1609-1621


Napoleontisch

1815


American Civil War

1861-1865


American Frontier Society

18e en 19e eeuw


Tweede Wereldoorlog

1944